Personálne obsadenie

    Riaditeľka: Mgr. Janka Krištofová – jkkristofova@gmail.com

    Psychológ: Mgr. Andrea Vrbinská - andrea.vrbinska@post.sk

   Špeciálny pedagóg: Mgr. Monika Dovalová - dovalova.m@post.sk

   Sociálna pracovníčka : Bc. Alena Drieňová – drienova@zoznam.sk