Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Hnúšti

pri Špeciálnej základnej škole v Hnúšti
 

Zápotockého 127
981 01 Hnúšťa

Tel.: 047/5422540; Fax: 047/52111350

E-mail: specialnazs@szshnusta.edu.sk