Psychologická starostlivosť

Milí učitelia a rodičia,
 
aj takýmto spôsobom sa chcem s Vami podeliť o námety, cvičenia na rozvíjanie jednotlivých oslabených schopností detí, ktoré využívam v praxi. 
Verím, že Vám nápaditým spôsobom pomôžu nájsť si cestu k deťom a zároveň budú nástrojom na elimináciu ich ťažkostí.