Personálne obsadenie

Riaditeľka: Mgr. Janka Krištofová - jkkristofova@gmail.com

Psychológ: Mgr. Andrea Vrbinská - andrea.vrbinska@post.sk

Špeciálny pedagóg: Mgr. Monika Dovalová - dovalova.m@post.sk

Špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Zubáčová - 27zuzana.zubacova12@gmail.com

Sociálna pracovníčka: Bc. Alena Drieňová - drienova@zoznam.sk