Maľovanie s básničkou

MAĽOVANIE S BÁSNIČKOU je jednou z mnohých výborných a zábavných aktivít ranného vzdelania.

Výhody MAĽOVANIA S BÁSNIČKOU  pre rozvoj dieťaťa sú obrovské:

 • maľovanie podporuje pohyby rúk a prstov (rozvíja jemnú motoriku)
 • maľovanie rozvíja fantáziu a predstavivosť
 • básničky rozvíjajú  jazyk a reč
 • básničky podporujú slovnú zásobu a správnu artikuláciu
 • básničky rozvíjajú pamäť
 • básničky umožňujú ľahšie zapamätať si postup maľovania
 • básničky s maľovaním podporujú súhru ruka – oko (súčinnosť medzi videným a grafickým prejavom)
 • básničky s maľovaním pomáhajú vytvárať základ pre úspešné budúce učenie sa (pre zvládanie čítania a písania)
 • básničky robia z maľovania zábavnú aktivitu
 • básničky s maľovaním upevňujú puto medzi rodičom a dieťaťom alebo učiteľom a žiakom

 

Ako s deťmi podľa básničiek maľovať?

 • Prvé kresbičky maľuje pred dieťaťom dospelý a tiež sám pomaly rozpráva príslušné doprovodné verše
 • Ak dieťa prejaví záujem o túto činnosť, kreslia spolu alebo vedľa seba dospelý aj dieťa
 • Podporujeme dieťaťa v tom, aby neskôr vytváralo jednoduché kresbičky samostatne
 • Príslušné verše sa hovoria pomaly po krátkych frázach a s potrebnými prestávkami pri dokončovaní jednotlivých grafických prvkov. Nikdy sa neponáhľame, naopak zámerne zvoľňujeme tempo kresebnej (neverbálnej) i rečovej (verbálnej) aktivity
 • Dospelý prejavuje radosť pri každom seba menšom pokroku dieťaťa

 

Účinný rozvoj súhry ruka-oko

 

    je optimálne možný len za predpokladu, že dieťa pri kresebných prejavoch prednostne používa svoju genotypicky dominantnú ruku. Potláčanie aktivity dominantnej ruky u vrodených ľavákov brzdí a komplikuje rečový vývoj, nepriaznivo ovplyvňuje zrakové a sluchové vnímanie a často vyvoláva odchýlky či poruchy ako v prejavoch pohybových, tak vo vnímaní.

 

Pretože u mnoho detí, ktoré sú považované za pravoruké, nemusí byť pravá ruka vrodene dominantná, je vhodné spočiatku zapojiť do pohybových hier obe ruky.

 • Pohyby spojené s básničkou sa najprv robia vo vzduchu, s perom alebo bez neho
 • Potom je možné tieto pohyby zviditeľniť napríklad na tabuli pomocou kriedy
 • Nakoniec dieťa maľuje na väčší papier pomocou dvoch pasteliek

Básničky:    1/ SLNIEČKO Slniečko.doc (332 80)

                 2/ LIENKA

                 3/ AUTO