Kto môže požiadať o služby

Kto môže požiadať o naše služby: 

  • rodič, zákonný zástupca
  • MŠ, ZŠ, SŠ
  • detský lekár, odborný lekár (neurológ, pedopsychiater, klinický psychológ)
  • všetci ostatní, ktorí nám prejavia svoju dôveru a potrebujú pomoc