Skupinová arteterapia

Arteterapia je psychoterapeutická disciplína, využívajúca k liečebným cieľom formy a prostriedky adekvátne umeleckým formám. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, shopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí človeka.
Arteterapeutický proces u detí s mentálnym postihnutím je zameraný na dosiahnutie nasledovných cieľov: redukciu psychickej tenzie, uvoľnenie kreativity pre plnenie ďalších úloh, odblokovanie komunikačných kanálov, relaxáciu, odreagovanie sa a uvoľnenie, interakciu osobnostných zložiek, celkoú socializáciu osobnosti, úpravu ašpirácie, nácvik sebareflexie, sebaovládanie a vôle.
Na jednotlivých sedeniach využívam spontánnu alebo tématickú výtvarnú tvorbu a striedam individuálnu a skupinovú prácu.
 
Som veľmi rada, že sa s Vami môžem podeliť o výtvory detí.
Jesenné inšpirácie:
Tekvičky